SWISSCUT DECO AP

Директно масло за металообработка,подходящо за струговане, пробиване, фрезоване на инструментални стомани, високолегирани стомани, алуминий и цветни метали.

Произведено от MOTOREX AG  в Швейцария

Получаване на ценова оферта на 0876 582 573

Категория

Описание

 MOTOREX SWISSCUT DECO AP

 

SWISSCUT DECOMED AP е високоефективно масло за рязане от последно поколение на базата на високо рафинирани базови масла. SWISSCUT DECOMED AP гарантира отлични свойства за освобождаване на въздуха и добро поведение при разпенване. Тези характеристики в комбинация с най-новите добавки водят до висока производителност, осигуряваща изключителна съвместимост с материалите.Предлага се в различни вискозитети от 7,10,15 и 22 VG.

Приложение:

Подходящ за струговане, пробиване, фрезоване на инструментални стомани, високолегирани стомани, алуминий и цветни метали.

Предимства:

– ниско изпаряване
– на практика не се замъглява
– по-малко потребление и следователно спестяване на разходи
– много висока производителност
– увеличава средния живот на инструмента, особено подходящ за обработка на стомани и цветни метали
– качество на получената горна повърхност
– минимизиране на последващата обработка
– без наличие на ароматни съединения и други примеси
– лека формулировка
– високо увличащо действие към стружките
– осигурява чисти машини
– висока точка на възпламеняване
– много висока надеждност на процеса
– устойчиви на окисление
по този начин има много висок живот на маслото за рязане

Опаковка в литри:

25L,60L,200L