Автоматичен смесител MIXER – M900

Описание

СМЕСИТЕЛ – MIXER M900

 

Автоматичен смесител ( Миксер) за смесване на концентрат с вода и получаване на емулсия / борьол с желания процент (% )концентрация за обработка на метали.

Бърз и ефективен ,смесителя – миксер има скорост от 380 литра/ час.

Подходящ за разфасовки от 25L туба  ,60L и  200Lварели.

Осигурява стабилност на емулсията , перфектно и  еднакво образува необходимите капки смазочно охлаждащата течност( борьол ) ,като същевременно предотвратява грешките при смесване на концентрат и вода.

Сглобяване и въвеждане в експлоатация
1. Завийте алуминиевия фланец с R2 „резба в резервоара с концентрат за смазочно охлаждаща  течност.
2. Свържете водата към захранващата линия. Свързването към водоснабдяването трябва да е гъвкаво.
3. Отворете сферичния кран.
4. Копчето за настройка може да се използва за регулиране на сместа безкрайно.
5. Изходният маркуч никога не трябва да се намалява, удължава или блокира.
6. Тъй като вискозитетът на концентрата е много силно зависим от температурата, препоръчва се да се коригира или провери % на емулсията с ръчния рефрактометър.

Смесителят трябва да бъде защитен от въздействието на външната среда.

Спазвайте правилата на вашата водоснабдителна компания.
След употреба устройството трябва да бъде изключено от водоснабдителната мрежа. (Развиване на маркуча)
Смесими течности:
Могат да се смесват само водни и охлаждащи смазочни материали. Никога не смесвайте течности, съдържащи разтворители
като разредители за боя, бензин или подобни течности.
Течностите, съдържащи разтворители, са лесно запалими, експлозивни и токсични.

Важно:
Изпускателната линия не трябва да се намалява, блокира или удължава. Максималната дължина е 2000 мм. Изходното напречно сечение е 18 mm.